Dostępne kursy

Tytuł: Nowe uprawnienia zawodowe - ordynowanie leków i wystawianie recept

Od dnia 1 stycznia 2016 r. polskie pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty.
Cel szkolenia:
Poszerzenie kompetencji zawodowych z zakresu:

  • wiedzy prawnej dotyczącej ordynacji leku i wystawienia recepty,
  • umiejętności poprawnego wystawienia recepty,
  • świadomości nowego, szerszego zakresu odpowiedzialności prawnej pielęgniarek i położnych względem pacjenta w sytuacji wystawienia recepty.

Autor:
Dr hab. Agnieszka Zimmermann
Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie
Gdański Uniwersytet Medyczny

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat cukrzycy? Poznać jej objawy oraz metody leczenia? Czy może chciałabyś/chciałbyś usystematyzować swój zasób informacji? Jeśli tak, już teraz skorzystaj z naszego szkolenia przygotowanego przez autorytet w dziedzinie farmakologii: profesor dr hab. Barbarę Filipek.

Dzięki schematom i ilustracjom, z łatwością przyswoisz prezentowane treści. Korzyści płynące z odbycia szkolenia będą miały bezpośrednie przełożenie na Twoją codzienną praktykę pielęgniarską oraz na poczucie bezpieczeństwa pacjentów.

Po zakończeniu szkolenia i prawidłowym wypełnieniu testu, otrzymasz certyfikat.