PIELĘGNIARKA to portal edukacyjny mający na celu zwiększenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i możliwości zapobiegania chorobom.

Coraz więcej treści na temat zdrowego stylu życia pojawia się w przestrzeni publicznej. Jednak często brakuje wiarygodnych informacji. Istniejące wyszukiwarki i portale internetowe często zawierają powierzchowne, fragmentaryczne, marketingowe lub sensacyjne informacje.

Misją personelu serwisu jest dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat ochrony przed chorobą i obrażeniami oraz tego, co należy zrobić, aby skutecznie wspierać terapię w przypadku choroby lub obrażeń. Służba zdrowia jest finansowana z Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020. redakcja Portal Serwis Zdrowie został zlecony Polskiej Agencji Prasowej S.A. przez Ministerstwo Zdrowia w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego: Rozpowszechnianie wiedzy o powiązaniach między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelowania ryzyk i czynników ochronnych.