Nowe uprawnienia zawodowe – ordynowanie leków i wystawianie recept

Tytuł:
Nowe uprawnienia zawodowe – ordynowanie leków i wystawianie recept

Od dnia 1 stycznia 2016 r. polskie pielęgniarki i położne będą mogły wystawiać recepty.

Cel szkolenia:
Poszerzenie kompetencji zawodowych z zakresu:

  • wiedzy prawnej dotyczącej ordynacji leku i wystawienia recepty,
  • umiejętności poprawnego wystawienia recepty,
  • świadomości nowego, szerszego zakresu odpowiedzialności prawnej pielęgniarek i położnych względem pacjenta w sytuacji wystawienia recepty.

Autor:
Dr hab. Agnieszka Zimmermann
Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie
Gdański Uniwersytet Medyczny