e-Pielęgniarka - Szkolenia dla pielęgniarek i położnych

Sprostowanie.
Oświadczam, że prawo używania logo Naczelnej Rady pielęgniarek i Położnych i informacji o honorowym patronacie Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dotyczyło wyłącznie szkolenia e-learningowego „Nowe uprawnienia zawodowe. Ordynowanie leków i wystawianie recept” do dnia 31.12.2016r. i nie obejmowało nigdy innych szkoleń organizowanych przez Fundację Trochę Bliżej.


Fundacja przeprasza Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych i Prezesa NRPiP za bezprawne użycie logo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i informacji o honorowym patronacie Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych po tej dacie i w zakresie przekraczającym powyższe uprawnienie.

Zobacz wszystkie

Partner:
LEKinfo24.pl

zostań stażystą